VIBRO MAX - 2,8 CM

VIBRO-MAX-2-8-2

SAM NAZIV OVIH VOBLERA DOVOLJNO GOVORI KAKVU AKCIJU, ODNOSNO VIBRACIJU PROIZVODE. MAKSIMALNO VIBRIRAJUĆI, IZAZIVAJU RIBE GRABLJIVICE NA AKCIJU. DODATKOM KUGLICA, KOJE PROIZVODE ZVUČNI EFEKAT DOPUNJUJE SE MAKSIMALNO DOBAR VOBLER OVE VELIČINE. IMA ODLIKU BRZOG ZARANJANJA DO ODREĐENE DUBINE OD 0,8 M DO 2 M, A ZATIM TETURAVO NASTAVLJA PRAVAC U KOJEM GA VODIMO. OPREMLJEN SA VMC TROKRAKIM UDICAMA.

- 2,8 CM (TONUĆI)

 Artikal Model/Dekor Dužina (cm) Težina (g) Dubina zaranjanja (m) Udice
 80-1060  
GB 2,8 2,7 1,2-1,8 VMC br. 14
 80-1061 
MRS 2,8 2,7 1,2-1,8 VMC br. 14
 80-1062 MT 2,8 2,7 1,2-1,8 VMC br. 14
 80-1063 MPK 2,8 2,7 1,2-1,8 VMC br. 14
 80-1064 MBS 2,8 2,7 1,2-1,8 VMC br. 14
 80-1065 MG 2,8 2,7 1,2-1,8 VMC br. 14
 80-1066 MFT 2,8 2,7 1,2-1,8 VMC br. 14
 80-1067 MCC 2,8 2,7 1,2-1,8 VMC br. 14
Видео-урок "Как установить Денвер" на компьютер.