SPECIAL ADDITIVE DODACI PRIHRANI

BETAINE

Praškasti aditiv visokog stimulativnog dejstva. Ima izvanredan uticaj na šarana i šaranske ribe. Bez sumnje jedan od najvažnijih i najpoznatijih stimulatora apetita koji koriste sve šarandžije sveta. Betain višestruko povećava šaranu želju za hranjenjem, a samim tim povećava i njegov rast. Ne može se napraviti dobar i efikasan boil, a da se ne doda betain. Takođe se može dodati praškastoj hrani i učiniti je izuzetno efikasnom. Neophodno je dodati betain pre dodavanja vode u prihranu i na suvo.

ROBIN RED MIX

Originalni Robin Red je odličan aditiv bogat vitaminima, mineralima i začinskim dodacima. Izuzetno popularan u šaranskom ribolovu, uspešno se koristi za pravljenje boila kao i dodatak za prihrane. Može se koristiti tokom cele sezone i u svim temperaturama vode.

GLUE

Lepak za hranu. Izvanredan dodatak koji bi svi iole ozbiljniji ribolovci koji koriste prihranu trebalo da imaju kod sebe. Višestruko povećava "žilavost" kugli prihrane tako da ona postaje otpornija na vodeni tok. Kad god pecate na tekućoj vodi brzog toka poželjno je makar malo ojačati kugle sa ovim lepkom. Dodaje se u suvu prihranu, nakon čega se ona na suvo dobro promeša pa se tek onda kvasi. Optimalna količina je 50 gr lepka na 1 kg suve prihrane, što u zavisnosti od prihrane i brzine vodenog toka povećava vreme raspadanja kugle 3-6 puta. Naravno, po potrebi se može dodati i veća količina. Njegovom upotrebom možete u nedostatku druge prihrane, površinsku hranu namenjenu kederu (sitnoj ribi), pretvoriti u dubinsku.

MAGOT GLUE

Lepak za crviće. Nema ozbiljnijeg takmičara koji u svom priboru nema ovaj aditiv. Njegovom upotrebom možete bukvalno napraviti kuglu od crvića koju možete lako plasirati na željeno mesto.

Način upotrebe: Crviće prosejati i očistiti od brašna, piljevine, nečistoća i sl. Lagano pokvasiti crvićei odmah nakon toga posuti ih lepkom. Dovoljna količina lepka je da se crvići površinski "zabele" pod uslovom da sloj crvića nije deblji od par cm. Nakon toga crviće dobro promešati, rukama formirati kugle i baciti na mesto ribolova ili napuniti hranilicu.

 Artikal  Težina (g)
 90-8070 BETAINE 250
 90-8076 ROBIN RED MIX 250
 90-8074 GROUNDBAIT GLUE 250
 90-8075 MAGOT GLUE 250
Видео-урок "Как установить Денвер" на компьютер.